Home  |  Help  |  FAQs  |   List All Publications Available for Ordering

0 Items in Cart

CFPB Bulk Publications

Order FREE Consumer Financial Protection Bureau Publications.

The Consumer Financial Protection Bureau is a 21st century agency that implements and enforces federal consumer financial law and ensures that markets for consumer financial products are fair, transparent, and competitive.

You may download publications by clicking on each title. Adobe Acrobat Reader is required to view the publications and is available for download at:http://get.adobe.com/reader

Please allow 3-4 weeks for delivery.

Search Results

To order a publication, click on the publication title to display that publication's ordering information.

We found 343 publications that match your search terms (viewing 331 - 340)

Left Arrow Previous  
Pages:
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
Next Right Arrow
Image of Publication Cover Helping consumers understand remittance transfers (Vietnamese)
View More Details

Detailed factsheet, designed to help stakeholders, counselors, instructors and others explain the remittance transfer rule, its protections and consumer rights. It explains when the rule applies, to whom, the information given to consumers and what to do if errors occur.
Available: as pdf
Image of Publication Cover How to Avoid Foreclosure (Vietnamese)
View More Details

Bản kiểm chứng ngắn gọn này cung cấp cho những người vay tiền nào đang gặp trở ngại biết về các hành động nhanh chóng để tìm sự giúp đỡ và tìm hiểu các biện pháp để tránh bị tich thu nhà.
Available: as pdf
Image of Publication Cover How to rebuild your credit (Vietnamese)
View More Details

Cách xây dựng lại điểm tín dụng
Available: as pdf
Image of Publication Cover Know your rights when a debt collector calls (Vietnamese)
View More Details

Khi người đòi nợ gọi—hoặc gửi email hoặc tin nhắn văn bản, hoặc liên hệ với quý vị qua mạng xã hội— phản ứng tốt nhất của quý vị là đối mặt trực tiếp với tình huống.
Available: as pdf
Image of Publication Cover My new money goal (Vietnamese)
View More Details

Khi bạn đặt tầm nhìn của mình vào một mục tiêu mới, bảng tính này có thể giúp bạn lập kế hoạch về thu nhập và các chi phí của mình, đồng thời quyết định số tiền tiết kiệm mà bạn có thể cam kết.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Ready to buy a home? (Vietnamese)
View More Details

Quý vị đã sẵn sàng mua nhà chưa?
Available: as pdf
Image of Publication Cover Selecting financial products and services (Vietnamese)
View More Details

Tài liệu hướng dẫn này cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ khác nhau để giúp quý vị đạt mục tiêu hoặc đáp ứng nhu cầu cụ thể nào đó.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Send money abroad with more confidence (Vietnamese)
View More Details

Bản thông tin chi tiết được thiết kế để giúp các bên liên quan, các cố vấn viên, giảng viên, và những người khác giải thích về quy định chuyển tiền kiều hối, luật bảo vệ, và quyền của người tiêu dùng. Bản thông tin này giải thích luật sẽ được áp dụng khi nào, đối với những ai, thông tin cung cấp cho người tiêu dùng, và cần phải làm gì khi xảy ra lỗi.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Understand your credit report (Vietnamese)
View More Details

Hiểu báo cáo tín dụng của quý vị
Available: as pdf
Image of Publication Cover Understand your credit score (Vietnamese)
View More Details

Hiểu điểm tín dụng của quý vị
Available: as pdf

Left Arrow Previous  
Pages:
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
Next Right Arrow
GPO.gov  |  About Us  |  Privacy  |  Website Policies  |  Contact Us
Footer graphic