Home  |  Help  |  FAQs  |   List All Publications Available for Ordering

0 Items in Cart

CFPB Bulk Publications

Order FREE Consumer Financial Protection Bureau Publications.

The mission of the Consumer Financial Protection Bureau is to make markets for consumer financial products and services work for consumers by making rules more effective, by consistently and fairly enforcing those rules, and by empowering consumers to take more control over their economic lives.

You may download publications by clicking on each title. Adobe Acrobat Reader is required to view the publications and is available for download at:http://get.adobe.com/reader

In most cases, you may order up to 200 free copies of each publication. All publications are free from the CFPB. If you need larger quantities, contact aroybal@gpo.gov

For single copies or small quantities, place your order for pueblo.gpo.gov.

Please allow 3-4 weeks for delivery.

Search Results

To order a publication, click on the publication title to display that publication's ordering information.

We found 351 publications that match your search terms (viewing 331 - 340)

Left Arrow Previous  
Pages:
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
Next Right Arrow
Image of Publication Cover Know your rights when a debt collector calls (Tagalog) (Audio File)
View More Details

Alamin ang iyong mga karapatan kapag tumawag ang tagasingil ng utang
Available:
Image of Publication Cover Planning to become debt-free? (Tagalog) (Audio File)
View More Details

Nagpaplano para mawalan ng utang?
Available:
Image of Publication Cover Selecting financial products and services (Tagalog)
View More Details

Nagbibigay ang gabay na ito ng impormasyon tungkol sa iba't ibang serbisyong pananalapi o mga serbisyo na makatutulong sa iyo na matugunan ang tanging na layunin o pangangailangan.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Shopping for a mortgage? (Tagalog)
View More Details

Makatutulong ang detalyadong booklet na ito na maintindihan ng mga consumer [namimili] ang mga patakarang federal na nagsasanggalang sa kanila kapag namimili sila ng isang bagong mortgage. Maari i-download ito at i-print sa computer.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Shopping for your auto loan (Tagalog) (Audio File)
View More Details

Pamimili para sa iyong utang sa auto
Available:
Image of Publication Cover Understand your credit score (Tagalog) (Audio File)
View More Details

Unawain ang iyong credit score
Available:
Image of Publication Cover Ways to pay your bills (Tagalog)
View More Details

Naglalarawan ang gabay na ito sa iba't ibang opsiyon ng pagbabayad ng bill at ang kanilang potensiyal na mga pakinabang at mga bagay na hindi nakatutulong.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Ways to receive your money (Tagalog)
View More Details

Naglalarawan ang gabay na ito sa iba't ibang paraan upang tumanggap ng iyong mga sahod at ang kanilang potensiyal na mga benepisyo at panganib.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Your disaster checklist (Tagalog)
View More Details

Ang pangongolekta, pagkopya, at pag-iimbak ng iyong pampinansyal na impormasyon ngayon ay maaaring makatulong sa iyong maiwasan ang mga suliranin at mabilis na makabangon pagkatapos ng sakuna. Ang listahan ng mga gagawing ito ay maaaring makatulong.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Check your credit report at least once a year (Vietnamese) (Audio File)
View More Details

Kiểm tra báo cáo tín dụng của quý vị ít nhất một lần mỗi năm
Available:

Left Arrow Previous  
Pages:
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
Next Right Arrow
GPO.gov  |  About Us  |  Privacy  |  Website Policies  |  Contact Us
Footer graphic