Home  |  Help  |  FAQs  |   List All Publications Available for Ordering

0 Items in Cart

CFPB Bulk Publications

Order FREE Consumer Financial Protection Bureau Publications.

The Consumer Financial Protection Bureau is a 21st century agency that implements and enforces federal consumer financial law and ensures that markets for consumer financial products are fair, transparent, and competitive.

You may download publications by clicking on each title. Adobe Acrobat Reader is required to view the publications and is available for download at:http://get.adobe.com/reader

Please allow 3-4 weeks for delivery.

Send money abroad with more confidence (Tagalog)

Image of Publication Cover Isang detalyadong listahan ng impormasyon na dinisenyo upang makatulong sa mga stakeholder, tagapayo, guro, at iba pa na maipaliwanag ang mga palatuntunan para sa pagpapadala ng pera, mga proteksyon, at karapatan ng mamimiling nagpapadala. Ipinapaliwanag ng dokumentong ito kung kailan pwedeng gamitin ang mga palatuntunan, para kanino, impormasyong binibigay sa mga mamimili, at kung ano ang gagawin kung may problema o isyu.

Released: 2021
Pages: 2
Publication ID: 13080
Item number: CFPB086

 

PDF Icon Download this publication
for FREE (PDF format)

This publication is available in electronic format only

GPO.gov  |  About Us  |  Privacy  |  Website Policies  |  Contact Us
Footer graphic