Home  |  Help  |  FAQs  |   List All Publications Available for Ordering

0 Items in Cart

CFPB Bulk Publications

Order FREE Consumer Financial Protection Bureau Publications.

The Consumer Financial Protection Bureau is a 21st century agency that implements and enforces federal consumer financial law and ensures that markets for consumer financial products are fair, transparent, and competitive.

You may download publications by clicking on each title. Adobe Acrobat Reader is required to view the publications and is available for download at:http://get.adobe.com/reader

Please allow 3-4 weeks for delivery.

Search Results

To order a publication, click on the publication title to display that publication's ordering information.

We found 343 publications that match your search terms (viewing 321 - 330)

Left Arrow Previous  
Pages:
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
Next Right Arrow
Image of Publication Cover Send money abroad with more confidence (Tagalog)
View More Details

Isang detalyadong listahan ng impormasyon na dinisenyo upang makatulong sa mga stakeholder, tagapayo, guro, at iba pa na maipaliwanag ang mga palatuntunan para sa pagpapadala ng pera, mga proteksyon, at karapatan ng mamimiling nagpapadala. Ipinapaliwanag ng dokumentong ito kung kailan pwedeng gamitin ang mga palatuntunan, para kanino, impormasyong binibigay sa mga mamimili, at kung ano ang gagawin kung may problema o isyu.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Understand your credit report (Tagalog)
View More Details

Maunawaan ang iyong credit report
Available: as pdf
Image of Publication Cover Understand your credit score (Tagalog)
View More Details

Maunawaan ang iyong credit score
Available: as pdf
Image of Publication Cover Ways to pay your bills (Tagalog)
View More Details

Naglalarawan ang gabay na ito sa iba't ibang opsiyon ng pagbabayad ng bill at ang kanilang potensiyal na mga pakinabang at mga bagay na hindi nakatutulong.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Ways to receive your money (Tagalog)
View More Details

Naglalarawan ang gabay na ito sa iba't ibang paraan upang tumanggap ng iyong mga sahod at ang kanilang potensiyal na mga benepisyo at panganib.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Your disaster checklist (Tagalog)
View More Details

Ang pangongolekta, pagkopya, at pag-iimbak ng iyong pampinansyal na impormasyon ngayon ay maaaring makatulong sa iyong maiwasan ang mga suliranin at mabilis na makabangon pagkatapos ng sakuna. Ang listahan ng mga gagawing ito ay maaaring makatulong.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Check your credit report at least once a year (Vietnamese)v
View More Details

Kiểm tra báo cáo tín dụng của qúy vị ít nhất mỗi năm một lần
Available: as pdf
Image of Publication Cover Checklist for opening a bank or credit union account (Vietnamese)
View More Details

Một khi quý vị đã quyết định một tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiết kiệm là sản phẩm phù hợp với mình, thì tài liệu hướng dẫn này sẽ cung cấp thông tin cho quý vị biết những điều cần thiết để mở một tài khoản.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Credit discrimination is illegal (Vietnamese)
View More Details

Theo luật liên bang, công ty cho vay không được phép phân biệt đối xử với quý vị. Quý vị có thể dễ dàng phát hiện ra sự phân biệt đối xử liên quan đến tín dụng nếu quý vị có chuẩn bị và nhận thức được các dấu hiệu cảnh báo.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Helping consumers spot credit discrimination (Vietnamese)
View More Details

Bằng cách chia sẻ thông tin về những gì mà khách hàng có thể và không thể thực hiện theo Đạo luật Cơ hội Tín dụng Bình đẳng (ECOA), quý vị có thể giúp khách hàng hiểu rõ hơn các quyền của họ.
Available: as pdf

Left Arrow Previous  
Pages:
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
Next Right Arrow
GPO.gov  |  About Us  |  Privacy  |  Website Policies  |  Contact Us
Footer graphic