Home  |  Help  |  FAQs  |   List All Publications Available for Ordering

0 Items in Cart

CFPB Bulk Publications

Order FREE Consumer Financial Protection Bureau Publications.

The Consumer Financial Protection Bureau is a 21st century agency that implements and enforces federal consumer financial law and ensures that markets for consumer financial products are fair, transparent, and competitive.

You may download publications by clicking on each title. Adobe Acrobat Reader is required to view the publications and is available for download at:http://get.adobe.com/reader

Please allow 3-4 weeks for delivery.

Search Results

To order a publication, click on the publication title to display that publication's ordering information.

We found 350 publications that match your search terms (viewing 321 - 330)

Left Arrow Previous  
Pages:
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
Next Right Arrow
Image of Publication Cover Helping consumers understand remittance transfers (Tagalog)
View More Details

Detailed factsheet, designed to help stakeholders, counselors, instructors and others explain the remittance transfer rule, its protections and consumer rights. It explains when the rule applies, to whom, the information given to consumers and what to do if errors occur.
Available: as pdf
Image of Publication Cover How to Avoid Foreclosure (Tagalog)
View More Details

Itong maikling listahan nagbibigay ng gusot sa mga nanghihiram na may mabilis na hakbang ng pagkilos upang makakuha ng tulong at alamin ang tungkol sa mga pagpipilian upang maiwasan ang pagremata.
Available: as pdf
Image of Publication Cover How to rebuild your credit (Tagalog)
View More Details

Paano ayusin ang credit mo
Available: as pdf
Image of Publication Cover Know your rights when a debt collector calls (Tagalog)
View More Details

Kung tatawag ang isang tagapaningil ng pautang —o magpapadala ng email o text message, o makikipag-ugnayan sa pamamagitan ng social media— ang iyong pinakamahusay na tugon ay tuusin ang kalagayan nang harapan.
Available: as pdf
Image of Publication Cover My new money goal (Tagalog)
View More Details

Kapag naituon mo na ang iyong pananaw sa panibagong goal, makakatulong sa iyo ang worksheet na ito na magplano pagdating sa iyong kita at mga gastusin, at pagpasyahan ang halaga ng kaya mong ipunin.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Ready to buy a home? (Tagalog)
View More Details

Handa nang bumili ng bahay?
Available: as pdf
Image of Publication Cover Selecting financial products and services (Tagalog)
View More Details

Nagbibigay ang gabay na ito ng impormasyon tungkol sa iba't ibang serbisyong pananalapi o mga serbisyo na makatutulong sa iyo na matugunan ang tanging na layunin o pangangailangan.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Send money abroad with more confidence (Tagalog)
View More Details

Isang detalyadong listahan ng impormasyon na dinisenyo upang makatulong sa mga stakeholder, tagapayo, guro, at iba pa na maipaliwanag ang mga palatuntunan para sa pagpapadala ng pera, mga proteksyon, at karapatan ng mamimiling nagpapadala. Ipinapaliwanag ng dokumentong ito kung kailan pwedeng gamitin ang mga palatuntunan, para kanino, impormasyong binibigay sa mga mamimili, at kung ano ang gagawin kung may problema o isyu.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Understand your credit report (Tagalog)
View More Details

Maunawaan ang iyong credit report
Available: as pdf
Image of Publication Cover Understand your credit score (Tagalog)
View More Details

Maunawaan ang iyong credit score
Available: as pdf

Left Arrow Previous  
Pages:
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
Next Right Arrow
GPO.gov  |  About Us  |  Privacy  |  Website Policies  |  Contact Us
Footer graphic