Home  |  Help  |  FAQs  |   List All Publications Available for Ordering

0 Items in Cart

CFPB Bulk Publications

Order FREE Consumer Financial Protection Bureau Publications.

The mission of the Consumer Financial Protection Bureau is to make markets for consumer financial products and services work for consumers by making rules more effective, by consistently and fairly enforcing those rules, and by empowering consumers to take more control over their economic lives.

You may download publications by clicking on each title. Adobe Acrobat Reader is required to view the publications and is available for download at:http://get.adobe.com/reader

In most cases, you may order up to 200 free copies of each publication. All publications are free from the CFPB. If you need larger quantities, contact aroybal@gpo.gov

For single copies or small quantities, place your order for pueblo.gpo.gov.

Please allow 3-4 weeks for delivery.

Search Results

To order a publication, click on the publication title to display that publication's ordering information.

We found 376 publications that match your search terms (viewing 311 - 320)

Left Arrow Previous  
Pages:
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 … 
 38 
Next Right Arrow
Image of Publication Cover Ways to receive your money (French))
View More Details

Ce guide décrit les différentes façons de recevoir votre salaire et leurs avantages et inconvénients potentiels.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Check your credit report at least once a year (Haitian-Creole) (Audio File)
View More Details

Tcheke rapò kredi ou pou pi piti yon fwa nan ane a
Available:
Image of Publication Cover Checklist for opening a bank or credit union account (Haitian-Creole)
View More Details

Yon fwa ke ou deside ke yon kont chèk oswa yon kont epay se pwodwi ki bon pou ou a, gid sa ap founi ou enfòmasyon sou kisa ou bezwen pou louvri yon kont.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Have a mortgage? (Haitian-Creole)
View More Details

Ti liv detaye sa a ede konsomatè yo konprann règleman federal yo ki pwoteje yo nan jan yo jere ipotèk aktyèl yo. Ou kapab telechaje'l epi enprime'l nan òdinatè w la.
Available: as pdf
Image of Publication Cover How to Avoid Foreclosure (Haitian-Creole)
View More Details

Lis verifikasyon piti sa a founi pretè ki gen pwoblèm avèk demach rapid itil ak jwenn enfòmasyon sou opsyon pou anpeche sezi kay.
Available: as pdf
Image of Publication Cover How to rebuild your credit (Haitian-Creole) (Audio File)
View More Details

Kijan pou refè kredi ou
Available:
Image of Publication Cover Know your rights when a debt collector calls (Haitian-Creole) (Audio File)
View More Details

Konnen dwa ou lè yon pèseptè dèt rele
Available:
Image of Publication Cover Planning to become debt-free? (Haitian-Creole) (Audio File)
View More Details

Planifye pou ou pa gen dèt ankò?
Available:
Image of Publication Cover Selecting financial products and services (Haitian-Creole)
View More Details

Gid sa founi enfomasyon sou diferan pwodwi finansye oswa sevis k ap ede ou atenn yon objektif oswa bezwen espesifik.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Shopping for a mortgage? (Haitian-Creole)
View More Details

Ti liv detaye sa a ede konsomatè yo konprann règleman federal yo ki pwoteje yo lè yo ap chèche pou yo achte yon nouvo ipotèk. Ou kapab telechaje'l epi enprime'l nan òdinatè w la.
Available: as pdf

Left Arrow Previous  
Pages:
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 … 
 38 
Next Right Arrow
GPO.gov  |  About Us  |  Privacy  |  Website Policies  |  Contact Us
Footer graphic