Home  |  Help  |  FAQs  |   List All Publications Available for Ordering

0 Items in Cart

CFPB Bulk Publications

Order FREE Consumer Financial Protection Bureau Publications.

The mission of the Consumer Financial Protection Bureau is to make markets for consumer financial products and services work for consumers by making rules more effective, by consistently and fairly enforcing those rules, and by empowering consumers to take more control over their economic lives.

You may download publications by clicking on each title. Adobe Acrobat Reader is required to view the publications and is available for download at:http://get.adobe.com/reader

In most cases, you may order up to 200 free copies of each publication. All publications are free from the CFPB. If you need larger quantities, contact aroybal@gpo.gov

For single copies or small quantities, place your order for pueblo.gpo.gov.

Please allow 3-4 weeks for delivery.

Search Results

To order a publication, click on the publication title to display that publication's ordering information.

We found 376 publications that match your search terms (viewing 351 - 360)

Left Arrow Previous  
Pages:
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
Next Right Arrow
Image of Publication Cover Check your credit report at least once a year (Tagalog) (Audio File)
View More Details

Suriin ang iyong credit report nang kahit isang beses sa isang taon
Available:
Image of Publication Cover Checklist for opening a bank or credit union account (Tagalog)
View More Details

Kapag mapagpasyahan mo na tamang produkto para sa iyo ang isang checking o savings account, nagbibigay ang gabay na ito ng impormasyon tungkol sa kung ano iyong kailangan upang magbukas ng isang account.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Have a mortgage? (Tagalog)
View More Details

Makatutulong ang detalyadong booklet na ito na maintindihan ng mga consumer ang mga patakarang federal na nagsasanggalang sa kanila kapag pinangangasiwaan nila ang kanilang kasalukuyang mortgage. Maari i-download ito at i-print sa computer.
Available: as pdf
Image of Publication Cover How to Avoid Foreclosure (Tagalog)
View More Details

Itong maikling listahan nagbibigay ng gusot sa mga nanghihiram na may mabilis na hakbang ng pagkilos upang makakuha ng tulong at alamin ang tungkol sa mga pagpipilian upang maiwasan ang pagremata.
Available: as pdf
Image of Publication Cover How to rebuild your credit (Tagalog) (Audio File)
View More Details

Paano muling itayo ang iyong credit
Available:
Image of Publication Cover Know your rights when a debt collector calls (Tagalog) (Audio File)
View More Details

Alamin ang iyong mga karapatan kapag tumawag ang tagasingil ng utang
Available:
Image of Publication Cover Planning to become debt-free? (Tagalog) (Audio File)
View More Details

Nagpaplano para mawalan ng utang?
Available:
Image of Publication Cover Selecting financial products and services (Tagalog)
View More Details

Nagbibigay ang gabay na ito ng impormasyon tungkol sa iba't ibang serbisyong pananalapi o mga serbisyo na makatutulong sa iyo na matugunan ang tanging na layunin o pangangailangan.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Shopping for a mortgage? (Tagalog)
View More Details

Makatutulong ang detalyadong booklet na ito na maintindihan ng mga consumer [namimili] ang mga patakarang federal na nagsasanggalang sa kanila kapag namimili sila ng isang bagong mortgage. Maari i-download ito at i-print sa computer.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Shopping for your auto loan (Tagalog) (Audio File)
View More Details

Pamimili para sa iyong utang sa auto
Available:

Left Arrow Previous  
Pages:
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
Next Right Arrow
GPO.gov  |  About Us  |  Privacy  |  Website Policies  |  Contact Us
Footer graphic