Home  |  Help  |  FAQs  |   List All Publications Available for Ordering

0 Items in Cart

CFPB Bulk Publications

Order FREE Consumer Financial Protection Bureau Publications.

The Consumer Financial Protection Bureau is a 21st century agency that implements and enforces federal consumer financial law and ensures that markets for consumer financial products are fair, transparent, and competitive.

You may download publications by clicking on each title. Adobe Acrobat Reader is required to view the publications and is available for download at:http://get.adobe.com/reader

Please allow 3-4 weeks for delivery.

Newcomer's Guides to Managing Money Publications

Tagalog


Click on the plus sign in the table below to view details of each publication or its subtopics.

Expand All Expand Icon
Collapse All Collapse Icon
 
Expand Icon
Checklist for opening a bank or credit union account (Tagalog)
Image of Publication Cover
Checklist for opening a bank or credit union account (Tagalog)
View More Details

Kapag mapagpasyahan mo na tamang produkto para sa iyo ang isang checking o savings account, nagbibigay ang gabay na ito ng impormasyon tungkol sa kung ano iyong kailangan upang magbukas ng isang account.
Available: as pdf

Cost: Free
Expand Icon
Selecting financial products and services (Tagalog)
Image of Publication Cover
Selecting financial products and services (Tagalog)
View More Details

Nagbibigay ang gabay na ito ng impormasyon tungkol sa iba't ibang serbisyong pananalapi o mga serbisyo na makatutulong sa iyo na matugunan ang tanging na layunin o pangangailangan.
Available: as pdf

Cost: Free
Expand Icon
Ways to pay your bills (Tagalog)
Image of Publication Cover
Ways to pay your bills (Tagalog)
View More Details

Naglalarawan ang gabay na ito sa iba't ibang opsiyon ng pagbabayad ng bill at ang kanilang potensiyal na mga pakinabang at mga bagay na hindi nakatutulong.
Available: as pdf

Cost: Free
Expand Icon
Ways to receive your money (Tagalog)
Image of Publication Cover
Ways to receive your money (Tagalog)
View More Details

Naglalarawan ang gabay na ito sa iba't ibang paraan upang tumanggap ng iyong mga sahod at ang kanilang potensiyal na mga benepisyo at panganib.
Available: as pdf

Cost: Free
GPO.gov  |  About Us  |  Privacy  |  Website Policies  |  Contact Us
Footer graphic