Home  |  Help  |  FAQs  |   List All Publications Available for Ordering

0 Items in Cart

CFPB Bulk Publications

Order FREE Consumer Financial Protection Bureau Publications.

The Consumer Financial Protection Bureau is a 21st century agency that implements and enforces federal consumer financial law and ensures that markets for consumer financial products are fair, transparent, and competitive.

You may download publications by clicking on each title. Adobe Acrobat Reader is required to view the publications and is available for download at:http://get.adobe.com/reader

Please allow 3-4 weeks for delivery.

Send money abroad with more confidence (Haitian-Creole)

Image of Publication Cover Fèy enfòmasyon detaye a, ki fèt pou ede sitwayen nan kominote a, konseye yo, enstriktè yo, ak lòt moun eksplike règleman vèsman transfè a, pwoteksyon li yo, ak dwa konsomatè yo. Li eksplike ki lè règleman yo aplike, a ki moun, enfòmasyon ke yo bay konsomatè yo, ak sa yo dwe fè si gen yon erè ki rive.

Released: 2021
Pages: 2
Publication ID: 13079
Item number: CFPB085

 

PDF Icon Download this publication
for FREE (PDF format)

This publication is available in electronic format only

GPO.gov  |  About Us  |  Privacy  |  Website Policies  |  Contact Us
Footer graphic